Veel aanstaande ouders vragen zich af of hun kindje wel gezond zal zijn. Gelukkig worden de meeste kinderen gezond geboren. Als zwangere vrouw heb je in Nederland de mogelijkheid om voor de geboorte je kind te laten onderzoeken op bepaalde afwijkingen.

  • Prenatale screening

    Onder prenatale screening vallen twee onderzoeken: screening op down-, edwards- en patausyndroom en de 20 wekenecho. Of je wel of geen gebruik maakt van deze zogenaamde prenatale screening, mogen jullie zelf beslissen. Het maken van een keuze kan erg lastig zijn. Het is belangrijk dat jullie keuze past bij jullie eigen gevoel en ideeën over bijvoorbeeld de zwangerschap, jullie levenswijze en het afwijkingen zoals bijvoorbeeld het Downsyndroom.

    De screening kan je misschien geruststellen over de gezondheid van je kindje. Maar het kan je ook ongerust maken, en je voor moeilijke keuzes stellen. Je  bepaalt zelf of je de onderzoeken wilt en of je bij een ongunstige uitslag nog vervolgonderzoek wilt laten doen. Je  kunt op elk moment stoppen met de onderzoeken.

  • Prenatale Diagnostiek

    In een aantal situaties kom je in aanmerking voor ander onderzoek waarmee kan worden vastgesteld of je kindje een bepaalde aangeboren aandoening heeft: dit wordt prenatale diagnostiek genoemd. Prenataal onderzoek wordt uitsluitend in centra voor prenatale diagnostiek verricht, hiernaar kunnen we je verwijzen.
    Het gaat dan om de vlokkentest (chorionpunctie), de vruchtwaterpunctie (amnioncentese)of het uitgebreid echoscopisch onderzoek (geavanceerd ultrageluid onderzoek). Dit onderzoek is uitgebreider dan de 20-weken echo, en wordt verricht door zeer ervaren echo-specialisten. Met het uitgebreid echoscopisch onderzoek wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij een ongeboren kind of naar zwangerschapscomplicaties die de gezondheid van het kind in gevaar kunnen brengen. Ook wordt gekeken of het ongeboren kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. Soms wordt ook met behulp van Doppler de bloedstroomsnelheid in de vaten van de baarmoeder en van jullie kindje gemeten.