Op onze praktijk beschikken we over een eigen echoapparaat. Dit echo-apparaat is in januari 2018 nieuw aangeschaft en hiermee kunnen we dan ook kwalitatief hoogstaande echo’s maken. Echter kan de beeldkwaliteit beperkt zijn door bijvoorbeeld de ligging van het kind, het postuur van de moeder of voorliggende darmen van de moeder.

Onze echoscopistes Erin van Riel & Sandra Ansems staat ingeschreven in zowel het KNOV Echoregister als het kwaliteitsregister van de BEN (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland voor verloskunde en gynaecologie). Al het verworven beeldmateriaal zal worden opgeslagen en bewaard conform de geldende richtlijnen. Alle echo’s die bij ons op de praktijk gemaakt worden, worden vergoed door de zorgverzekeraar. Er worden bij ons op de praktijk tijdens de zwangerschap meerdere echo’s verricht, te weten de vroege echo, de termijnecho, de groeiecho en zonodig de liggingsecho. Op onze praktijk maken we geen pretecho’s.

Sinds begin 2019 kan ook de 20-weken echo uitgevoerd worden op onze praktijk. Deze specialistische echo wordt uitgevoerd door Astrid Timmermans – Hoedjes, tevens echoscopiste in het Elisabeth TweeSteden en zeer bekwaam.

Er zijn verschillende redenen waarom een echo gemaakt wordt tijdens de zwangerschap. Belangrijk om te weten is dat je nooit verplicht bent een echo te laten maken.

 • Vroege echo

  Rond de acht weken zwangerschap maken we een vroege echo op de praktijk. Middels deze echo kunnen we zien of de zwangerschap zich in de baarmoeder bevindt en of het hartje van het kindje in de vruchtzak klopt. Ook kunnen we het kindje meten om zo meer informatie te krijgen over hoever je ongeveer zwanger bent en kijken we of de één of meerdere kindjes zien. Deze echo maken we in de meeste gevallen inwendig (via de vagina). Een inwendige echo kan op het begin van de zwangerschap namelijk beter beeld geven en dus meer duidelijkheid bieden. Een inwendige echo is niet pijnlijk of gevaarlijk. Je mag te allen tijde aangeven als je moeite hebt  met deze echo, dan kunnen we samen op zoek naar een passende oplossing.

 • Termijnecho

  Rond de 10 weken zwangerschap wordt de termijnecho gemaakt. Ook tijdens deze echo beoordelen we de hartslag van jullie kindje en kijken we of we één of meerdere kindjes zien. In deze periode van de zwangerschap groeit elk kind gelijk, zodat je met grote nauwkeurigheid de zwangerschapsduur kunt vaststellen. Oftewel, de uitgerekende datum wordt tijdens deze echo definitief vastgesteld. Dit doen we door het kindje meerdere keren op te meten van het hoofd tot de stuit. Deze echo kan met in de meeste gevallen via de buik gemaakt worden, dit lukt het beste als je een volle blaas hebt. Een volle blaas wil zeggen: plas het laatste uur voor de echo niet meer en drink in dit uur nog wat). Soms hebben we uitwendig echter geen duidelijk beeld en moet de echo alsnog inwendig gemaakt worden.

 • Groeiecho

  Rond de 32 weken zwangerschap (en op indicatie tevens rond 36 weken) kunnen we een groeiecho maken op onze praktijk.

  Natuurlijk controleren we tijdens de zwangerschap elke reguliere controle de groei van je buik en jullie kindje middels uitwendig voelen aan de buik. Door tevens een groeiecho te maken, krijgen wij een completer beeld over de groei van jullie kindje. Tijdens de groeiecho kijken we ook naar de hoeveelheid vruchtwater, naar de placenta en alvast naar de ligging van jullie kindje. De groeiecho’s kunnen uitwendig gemaakt worden.

 • Liggingsecho

  Wanneer tijdens de groeiecho’s is vastgesteld dat jullie kindje niet in hoofdligging ligt, of wanneer we tijdens een reguliere controle uitwendig twijfelen aan de ligging van jullie kindje, zullen we een liggingsecho maken rond 35 – 36 weken zwangerschap. Hierdoor kunnen we met zekerheid vaststellen of jullie kindje in hoofd- of in stuitligging ligt. De liggingsecho wordt uitwendig gemaakt. Mocht er sprake zijn van een stuitligging, dan zullen we jullie uitgebreid uitleg geven over de keuzes die er dan op jullie pad komen. 


Belangrijk!

Een echo is altijd een momentopname en biedt nooit garantie. Als er geen afwijkingen geconstateerd worden tijdens het echoscopisch onderzoek is dit nooit een garantie dat er geen afwijkingen aanwezig zijn.  Op onze praktijk wordt tijdens de echo’s uiterst aandachtig gekeken naar jullie kindje. Echter, de echo’s op onze praktijk geven een algemeen beeld over de gezondheid van jullie kindje. Dit betekent dat grote afwijkingen bij ons op de praktijk opgemerkt kunnen worden, maar niet alle afwijkingen (zichtbaar of niet zichtbaar) gezien zullen worden. Dit is ook niet de specifieke indicatie van de echo’s op onze praktijk.

Als er wél bijzonderheden of afwijkingen zichtbaar zijn, zullen we deze aan jullie melden en hierop passend beleid maken. De ervaring leert ons dat de meeste zwangeren informatie willen over mogelijke afwijkingen van hun ongeboren kindje. Wanneer jullie hierover echter niet geïnformeerd willen worden, dan is het verstandig dit voor het echoscopisch onderzoek duidelijk kenbaar te maken aan ons.

Er zijn verschillende redenen waarom een echo gemaakt wordt tijdens de zwangerschap. Belangrijk om te weten is dat je nooit verplicht bent een echo te laten maken.