In het begin van de zwangerschap is  de uitgerekende datum bepaald. De medische term voor deze datum is de à terme datum, vaak afgekort als AT-datum. Tegenwoordig wordt de uitgerekende datum vastgesteld door middel van echoscopisch onderzoek vroeg in de zwangerschap. De meeste vrouwen bevallen niet precies op de uitgerekende dag. Een normale bevalling vindt plaats in de periode van drie weken (37 weken zwangerschap) voorafgaand tot twee weken na afloop van deze datum (42 weken zwangerschap).

 • Serotiniteit

  Als de bevalling twee weken na de uitgerekende datum niet op gang is gekomen, spreken we van overdragenheid. De medische term hiervoor is serotiniteit. Iets meer dan vijf procent van alle zwangerschappen duurt langer dan 42 weken.

  Bij een zwangerschap die langer dan 42 weken duurt, voldoet de placenta soms minder goed aan de behoefte van het kind. Het kindje kan zo geleidelijk minder voeding krijgen en de  hoeveelheid vruchtwater kan minder worden. Ontlasting van het kindje (meconium) in het vruchtwater komt vaker voor. In een zeldzaam geval kan het kindje te weinig zuurstof krijgen.

 • Consult bij de gynaecoloog

  Om bovenstaande problemen voor te zijn, word je door ons naar de gynaecoloog verwezen als je serotien lijkt te gaan worden. Dit betekent dat je tussen de 41+0 en 42+0 weken zwangerschap één of twee extra controles in het ziekenhuis krijgt. Deze controles bestaan uit een hartfilmpje (CTG) van de baby. Een cardiotocogram (CTG) registreert de harttonen van het kind. Zo wordt de conditie van jullie kindje beoordeeld. Tevens krijg je tijdens deze controle een echoscopisch onderzoek. Echoscopisch onderzoek geeft onder andere aan of de hoeveelheid vruchtwater voldoende is, hetgeen informatie geeft over de werking van de placenta.

  Als de controle geen bijzonderheden laat zien en dus goed is, mag je na de controle weer naar huis en mag je tot 42 weken onder onze begeleiding bevallen (thuis of poliklinisch). Er wordt een afspraak gemaakt voor een inleiding bij 42 weken voor het geval dat je dan nog niet bevallen bent.

  Mocht de gynaecoloog twijfelen aan de conditie van jullie kind wordt er, in overleg met jullie, eerder een inleiding gepland.

 • Leven voelen

  In de laatste weken van de zwangerschap, en in het bijzonder wanneer je serotien lijkt te gaan worden, is het van belang dat het kindje goed beweegt. Is het leven beduidend minder, neem dan altijd direct contact op met ons mobiele telefoonnummer. In deze belangrijke folder kun je hierover meer lezen. Altijd geldt: als je niet tevreden bent over het leven voelen, bel je ons.

  Ook bij andere bijzonderheden, ongerustheid òf wanneer de bevalling zich aandient, mag je ons natuurlijk bellen!

 • Strippen

  Strippen is een ‘trucje’ dat ervoor kan zorgen dat de bevalling zich eerder aandient.

  Bij een strippoging wordt een inwendig onderzoek verricht. Er wordt gevoeld of de baarmoedermond al wat openstaat, en of er al wat dus ontsluiting is.  Dit is bij naderende serotiniteit  soms het geval, maar niet altijd. Als de baarmoedermond nog dicht is, valt er niet te strippen. Wel kan de baarmoedermond dan gemasseerd worden.
  Wanneer de baarmoedermond al wat openstaat, is het mogelijk de vliezen middels het inwendig onderzoek iets los te maken van de baarmoederwand. De vliezen worden enkel iets losgemaakt, ze worden niet gebroken. Hierdoor kunnen er hormonen vrijkomen (Prostaglandines). Deze hormonen zijn betrokken bij het rijpen van de baarmoedermond en bij het op gang komen van de bevalling.

  Effect van strippen
  Van 2000 tot 2003 is er in Nederland een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van strippen en of strippen serotiniteit voorkomt. Hieruit bleek dat strippen wel degelijk nut heeft. Zonder strippen werd 46% van de vrouwen die zwanger waren van hun eerste kind serotien, door te strippen (in de meeste gevallen bleek dit meerdere keren nodig) nam dit percentage af naar 29%. Bij vrouwen die voor de tweede of volgende keer zwanger waren halveerde het aantal zwangeren welke serotien werden zelfs (van 34% naar 17%). Ook hierbij kwam het vaak voor dat een tweede poging nodig was.
  Uit het onderzoek is gebleken dat strippen geen invloed heeft op het verloop van de bevalling zelf.

  Is strippen pijnlijk?
  Of het strippen pijnlijk is, hangt af van een aantal factoren. Is de baarmoedermond nog ver naar achter gelegen of al wat naar voren gekomen? Is de baarmoedermond goed toegankelijk of maar net aan?
  Elke vrouw heeft ook een andere gevoeligheid van de vagina en baarmoedermond. Het grootste deel van de vrouwen geeft aan het strippen gevoelig te vinden, maar niet echt pijnlijk.

  Altijd geldt: doet het teveel pijn, geef het dan aan! 

  Wat zijn de risico’s van strippen?
  Er zijn geen medische risico’s verbonden aan strippen.  Strippen kan echter wel wat nadelen met zich meebrengen:

  • Het strippen kan voorweeën veroorzaken. Deze weeën kunnen al regelmatig komen en ook echt al pijnlijk zijn, zonder dat de bevalling er door gaat beginnen en ervan door gaat zetten. 
  • In de meeste gevallen brengt strippen onschuldig helderrood bloedverlies met zich mee. Dit heeft te maken met het feit dat de baarmoedermond in de zwangerschap zeer goed doorbloed is en er bij aanraking gemakkelijk een bloedvaatje springt. Als er sprake is van ruim helderrood bloedverlies (gelijk aan of meer dan een menstruatie òf meer dan één maandverband per uur vol), neem dan direct contact met ons op.

  Praktische zaken 

  • Wij staan erg positief tegenover strippen, maar het laten doen van een strippoging is een keuze en dus absoluut geen verplichting!
  • We strippen in principe niet vòòr 41 weken zwangerschap. Reden hiervoor is dat strippen pas vanaf 41 weken zwangerschap effectief gebleken is.
  • In de meeste gevallen vindt de strippoging op onze praktijk plaats, soms doen we de strippoging bij jullie thuis.
  • Wanneer er meerdere bevallingen gaande zijn, stellen we de strippoging soms wat uit zodat we goed de tijd voor jullie en andermans bevalling kunnen nemen.